بایگانی‌های مرتبط با » محمد احمدی

محمد احمدی؛ کارشناس و استاد ارتباطات

ما در ارائه «فرهنگ در شبکه‌های اجتماعی» باختیم

استاد علوم ارتباطات معتقد است: ما در ارائه فرهنگ ایرانی اسلامی در رسانه های نوین و نوظهور به ویژه شبکه های اجتماعی بازنده شده ایم.

موضوع‌های پیشنهادی: