بایگانی‌های مرتبط با » علی گرانمایه‌پور

علی گرانمایه‌پور؛کارشناس علوم ارتباطات

شبکه های‌اجتماعی؛ عامل بی وفایی بین همسران

استاد علوم ارتباطات معتقد است هرزگردی در شبکه‌های اجتماعی تعهد اخلاقی بین همسران را از بین می‌برد و پرخاشگری و خشونت را به دنبال می‌آورد.

موضوع‌های پیشنهادی: