بایگانی‌های مرتبط با » جیمز والمن

جیمز والمن/

عصر اینستاگرام: ترس از عقب افتادن

مادی‌گرایی و اصرار بر چشم‌وهم‌چشمی در فرهنگِ کنونیِ ما، نسخه‌ای از خصلت‌های ذاتیِ حیوانی و انسانی است. این کارِ ما در واقع معادل لرزاندن یال، نشان دادن پرها و نعره کشیدن میمون‌هاست؛ اما اخیراً تغییری در این حوزه رخ‌داده- در برخی محافل، افراد جذب عقیده‌ای شده‌اند که تجربه‌گری نام دارد.

موضوع‌های پیشنهادی: ، ،