بایگانی‌های مرتبط با » افسانه نیک راد

افسانه نیک‌راد؛مشاور و کارشناس امور خانواده

استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کسب هیجان

یک کارشناس امور خانواده با بیان اینکه مردم در آغاز استفاده از شبکه های اجتماعی برای کسب هیجان به سراغ آنها می روند، گفت: اما این آغاز راه است و سرانجام آن در میان نوجوانان اعتیاد به شبکه های اجتماعی و در میان متأهلین بد بینی است.

موضوع‌های پیشنهادی: